Ingyen letölthető, új kiadványok

Horváth Ildikó (szerk.)

Tolmácsolás a bíróságon 

EMCI publication

Interpreting through history 

Ildikó Horváth (ed.)

The Modern Translator and Interpreter  

Seresi Márta

Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben  

Horváth Ildikó

Bevezetés a tolmácsolás pszichológiájába 

Horváth Ildikó (szerk.)

A modern fordító és tolmács

 

FT21 2017 tél

Klaudy Kinga előadása következik!

jan. 25. 16.00: Az aszimmetria-hipotézis és az álvisszafordítás

 

Pannónia Korpusz 

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

 

  Országos vizsgák

Jelentkezési határidő: 2018. február 5.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2018. tavaszi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja (általános szöveg)

2018. március 5., 13.00-13.30 regisztráció

13.30-16.30 írásbeli vizsga

A vizsga második napja (szakmai szöveg)

2018. március 6., 8.30-9.00 regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Szakfordító-lektori vizsga:

2018. március 6., 8.30-9.00 regisztráció

 9.00-13.00 írásbeli vizsga

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

Az írásbeli vizsga időpontja:

 2018. március 7., 9.00-9.30 regisztráció, 

 9.30-11.30 írásbeli vizsga

A szóbeli vizsga időpontja:

2018. tavasz (értesítés szerint)

A vizsgák helyszíne:

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Mária Terézia terem

                                                                                    

 Új nyelvkombináció

 a fordító és tolmács mesterszakon:

 magyar (A) - kínai (B) - angol (C)

 magyar (A) - angol (B) - kínai (C)

 További információ itt.  

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért          

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

ELTE BTK FTT KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI (2017. SZEPTEMBER)

1. Nyitva tartás 2017/8 téli vizsgaidőszak:

 
december 19. (9.00-12.00) MD
december 21. (9.00-12.00) MD
január 4. (9.00-12.00) VD
január 9. (9.00-12.00) ND
január 11. (9.00-12.00) VD
január 16. (9.00-12.00) BHZs
január 18. (9.00-12.00) BHZs
január 23. (13.00-16.00) JKM
január 25. (9.00-12.00) JKM
február 1. (9.00-12.00?) ND

Bármilyen könyvtárral kapcsolatos kérdés, érdeklődés vagy hosszabbítási szándék esetén a konyvtarftt@gmail.com–ra kell írni.

 

2. A könyvtárat kétféleképpen lehet igénybe venni:

1. Helyben olvasásra: helyben olvasni lehet akkor is, ha nincs könyvtáros, és éppen nincs óra a könyvtárteremben.

2. Kölcsönzésre: Könyvet csak a könyvtárosoktól lehet kölcsönözni (kivéve: ha szótárat kell bevinni órára (ld. 14. pont), és vészhelyzet (ld. 11.pont).

3. Ki kölcsönözhet:

 • Az FTT hallgatói (MA1, MA2, TGFOR, FORDTERM,  EUTOL, PHD –  és távoktatás –  névsor Bertalan Angélánál)
 • FTT tanárai (belső és külső – névsor Bertalan Angélánál)

4. Ki olvashat helyben: Az FTT összes hallgatója és tanára

 • Egyéb doktori programok hallgatói a témavezető ajánlólevelével
 • A Fordítástudományi Doktori Program iránt érdeklődő hallgatók

5. Beiratkozás:

Idegen személyek (pl. más programokból, vagy Erasmus hallgatók) helyben olvasása esetén: a könyvtári füzet hátára kérem felvinni az adatokat, aki ugyanis nem kölcsönözhet, annak nem érdemes tasakot nyitni. (név, cím, e-mail, mobil)

Kölcsönzés esetén: névreszóló kölcsönzési tasakot kell kitölteni

(név, cím, e-mail, mobil)

6. Kölcsönzési határidő:

Szorgalmi időszakban: 2+2 hét (ha igény van a könyvre második hét után visszakérhető, vagy kérhető hosszabbítása a konyvtarftt@gmail.com email-címen)

Vizsgaidőszakban: 1 hét

Késedelmi díj: hetente 50 Ft, amit egy perselybe kell bedobni, és könyvtárfejlesztésre fordítjuk.

Amíg a hallgatónak könyvtári tartozása van:

1. Év közben: Nem kölcsönözhet új könyvet  (KÖLCSÖNZÉS ELŐTT A TASAKOT ELLENŐRIZNI KELL)

2. Év végén: Nem kaphat diplomát (a záróvizsga jegyzőkönyvét nem írjuk alá). 

A kölcsönzési határidőket FOLYAMATOSAN ellenőrizni kell, és a könyveket visszakérni, a tanároktól is.

7. A kölcsönzés módja:

 1. Két kartont kivenni ( ha csak egy van a könyvben, a könyvtáros írjon másikat)
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a kölcsönző saját névszerinti kölcsönző tasakjába betenni (FONTOS: a tasakon legyen e-mail és mobilszám is),
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.(az őrlap összehajtott DUPLA A4-es lap legyen, mert különben könnyen elvész)

8. A visszavétel módja:

 1. A névszerinti kölcsönzőtasakból a kartont kivenni
 2. A leltári szám szerinti tasakból a kartont kivenni
 3. Nevet, dátumot mindkettőn kihúzni
 4. A könyvbe mindkettőt betenni
 5. A könyvet a leltári szám szerinti helyére visszatenni, őrlapot kivenni és kidobni

9. Mi nem kölcsönözhető?

            Folyóirat NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

            Azok a könyvek, amelyekre rá van írva, hogy NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

10. Ki másolhat? A könyvtárban nincs lehetőség másolásra, a könyvet ki kell kölcsönözni, ha valaki másolni akar belőle. Folyóirat esetében adatok megadásával, kizárólag az aznapi könyvtári ügyelet idejére lehet elvinni fénymásolni az adott folyóiratot.

 

11. Önkiszolgálás (vészhelyzetben)

Ha egy FTT-s PHD hallgatónak a könyvtári órákon kívül sürgősen szüksége van egy könyvre, a következőt kell tennie:

 1. Két kartont kivenni,
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a saját névszerinti kölcsönző tasakjába betenni,
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.

12. Állomány: A könyvtár alkönyvtárai: 1. Angol, 2. Német, 3. Francia, 4. Fordításelmélet, 5. Doktori segédkönyvtár, 6. EU-Könyvtár (volt Multilingvális most szünetel), 7-8-9. (szünetel) 10. PHD Disszertációk, 11. Duplumok, 12. Szótárak (szünetel), 13. FTK/FTT szakdolgozatok és diplomamunkák év, szak és azon belül nyelvpár szerint csoportosítva) nem tévesztendő össze a doktori értekezésekkel, melyeknek a DIS katalógusban van a helyük.

13. Keresés a katalógusfüzetekben:

Katalógusszekrények nincsenek. A könyvek elektronikusan vannak nyilvántartva alkönyvtárak szerint. Hozzáférhetők elektronikusan a www.elteftt.hu honlapon vagy kiprintelve a 11-es szobában, a két ablak közötti szekrényében található félévenként frissített katalógusfüzetekben.

Minden alkönyvtárnak külön katalógusfüzete van. Az egyes alkönyvtárak leltári szám szerinti katalógusfüzete a könyvtárosoktól elkérhető.

A fordítástudományi alkönyvtárnak (FE), a doktori segédkönyvtárnak (DS), a duplumoknak (DUP), és a PhD disszertációknak (DIS) kétféle katalógusfüzete van: leltári szám szerinti és szerzői ABC-rendbe szedett. 

14. Az alkönyvtárak helye:

HOL MIT MIKOR

11-es terem

(Könyvtárszoba):

Angol, francia, fordításelméleti (FE), doktori segédkönyvtár (DS), PHD disszertációk (DIS), duplumok (DUP), szótárak, FTK/FTT szakdolgozatok

könyvtári órákban használható

FONTOS: A szótárak polca általában nyitva van, órára be lehet vinni.

5-terem:

Európa-terem

Tematikus hallgatói gyűjtések a nemzetközi szervezetekről  és glosszáriumok (elavult) nyitva van, szabadon használható, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

EU-alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

Német alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

8-terem

Kis-tolmácsterem

Régi szótárak (szünetelő 7-es alkönyvtár)

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra a 8-teremben

 

Egyéb tudnivalók:

1. Régi FTK/FTT szakdolgozatok/diplomamunkák csak helyben olvashatók, kölcsönözni nem lehet.

2. Az FTT tankönyvei/kiadványai, melyek kölcsönözhetők.

Horváth Ildikó (szerk.) 2014. A modern fordító és tolmács. Bp: Eötvös Kiadó.

Horváth Ildikó 2013. Bírósági tolmácsolás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 978-963-08-7515-8

Horváth Ildikó 2012. Interpreter Behaviour. A Psychological Approach. Budapest, Hang Nyelviskola. ISBN 978-963-08-4976-0

Horváth Ildikó – Szabari Krisztina – Volford Katalin (szerk.) 2000. Fordítás és tolmácsolás a világban. Oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára. Budapest: FTK.

Klaudy Kinga  (szerk.) 2013. Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. 40 éves az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszéke. Jubileumi évkönyv. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora. Budapest: Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-312-164-1.

Klaudy Kinga 2007.(2003) Languages in Translation. Budapest Scholastica. (A Bevezetés a fordítás elméletébe és a Bevezetés a fordítás gyakorlatába című könyvek kibővített angol nyelvű változata egy kötetben)

Klaudy Kinga 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta.

Klaudy Kinga (szerk.) 2003. Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón. 30 éves az ELTE Fordító és Tolmácsképző Központja. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga (szerk.) 1999. A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába.Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica.

Láng Zsuzsa 2001. Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scholastica. 

Seresi M. 2016. Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. Budapest: ELTE Eötvös.

Szabari Krisztina 1999. Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica.

Tamás Dóra Mária 2014. Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések 1. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék. 197 pp.

3. A  Fordítástudomány régi számaiból 3-5 db van KÖNYVKÉNT beleltározva, az kölcsönözhető.

4. A fordítástudományi folyóiratok  közül a Target, a  The Translator (2013-ig) és a Perspectives legfrissebb számai Klaudy Kinga szobájában vannak, oda bármikor be lehet menni, de a kivett folyóirat helyére kérek ŐRLAPOT betenni.