Ingyen letölthető, új kiadványok

EMCI publication

 Interpreting through history

 Ildikó Horváth (ed.)

The Modern Translator and Interpreter 

Seresi Márta

Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben 

Horváth Ildikó

Bevezetés a tolmácsolás pszichológiájába

Horváth Ildikó (szerk.)

A modern fordító és tolmács

 

2017 őszén is lesz FT21!

szept. 28. 15.45: IKT eszközök a tolmácsolásban 

 Translating Europe Forum

Brüsszel, 2017. november 6-7.

a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött

 

Pannónia Korpusz 

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

 

  Országos vizsgák

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2017. őzi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja

2017. október 9., 13.00-13.30 regisztráció

13.30-16.30 írásbeli vizsga

A szakfordítói vizsga második napja

2017. október 10., 8.30-9.00 regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Szakfordító-lektori vizsga:

2017. október 10., 8.30-9.00 regisztráció

 9.00-13.00 írásbeli vizsga

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

Az írásbeli vizsga időpontja:

 2017. október 11., 9.00-9.30 regisztráció, 

 9.30-11.30 írásbeli vizsga

A szóbeli vizsga időpontja:

2017. november-december (értesítés szerint)

A vizsgák helyszíne:

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4.,  Gólyavár, Mária Terézia terem

                                                                                    

 Új nyelvkombináció

 a fordító és tolmács mesterszakon:

 magyar (A) - kínai (B) - angol (C)

 magyar (A) - angol (B) - kínai (C)

 További információ itt.  

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért          

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

ELTE BTK FTT KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 

 

1. Könyvtári nyitva tartás 2017. őszi félév

hétfő: 10.30-12.00
kedd: 8.30-10.30
szerda: 12.30-14.00
csütörtök: 12.00-13.00
péntek: 8.30-10.00

Megj: Ha a könyvtáros nincs a 11-es teremben, az I. em.  3-4-es szobában Bertalan Zoltánnénál lehet érdeklődni.

Bármilyen könyvtárral kapcsolatos kérdés, érdeklődés vagy hosszabbítási szándék esetén a konyvtarftt@gmail.com–ra kell írni.

 

2. A könyvtárat kétféleképpen lehet igénybe venni:

1. Helyben olvasásra: helyben olvasni lehet akkor is, ha nincs könyvtáros, és éppen nincs óra a könyvtárteremben.

2. Kölcsönzésre: Könyvet csak a könyvtárosoktól lehet kölcsönözni (kivéve: ha szótárat kell bevinni órára (ld. 14. pont), és vészhelyzet (ld. 11. pont).

3. Ki kölcsönözhet:

 • Az FTT hallgatói (esti (MA1, MA2, TGFOR, EUTOL, PHD - névsor Bertalan Zoltánnénál)
 • FTT tanárai (belső és külső – névsor Bertalan Zoltánnénál)
 • Egyéb doktori programok hallgatói a témavezető ajánlólevelével
 • A Fordítástudományi Doktori Program iránt érdeklődő hallgatók

4. Ki olvashat helyben: Az FTT összes hallgatója és tanára

5. Beiratkozás:

Idegen személyek (pl. más programokból, vagy Erasmus hallgatók) helyben olvasása esetén: a könyvtári füzet hátára kérem felvinni az adatokat, aki ugyanis nem kölcsönözhet annak nem érdemes tasakot nyitni. (név, cím, e-mail, mobil)

Kölcsönzés esetén: névreszóló kölcsönzési tasakot kell kitölteni

(név, cím, e-mail, mobil)

6. Kölcsönzési határidő:

Szorgalmi időszakban: 2+2 hét (ha igény van a könyvre második hét után visszakérhető, vagy kérhető hosszabbítása a konyvtarftt@gmail.com email-címen)

Vizsgaidőszakban: 1 hét

Késedelmi díj: hetente 50 Ft, amit egy perselybe kell bedobni, és könyvtárfejlesztésre fordítjuk.

Amíg a hallgatónak könyvtári tartozása van:

1. Év közben: Nem kölcsönözhet új könyvet (KÖLCSÖNZÉS ELŐTT A TASAKOT ELLENŐRIZNI KELL)

2. Év végén: Nem kaphat diplomát (a záróvizsga jegyzőkönyvét nem írjuk alá). 

7. A kölcsönzés módja:

 1. Két kartont kivenni (ha csak egy van a könyvben, a könyvtáros írjon másikat)
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a kölcsönző saját névszerinti kölcsönző tasakjába betenni (FONTOS: a tasakon legyen e-mail és mobilszám is),
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.(az őrlap összehajtott A4-es lap legyen, mert különben könnyen elvész)
 6. A névszerinti kölcsönzőtasakból a kartont kivenni
 7. A leltári szám szerinti tasakból a kartont kivenni
 8. Nevet, dátumot mindkettőn kihúzni
 9. A könyvbe mindkettőt betenni
 10. A könyvet a leltári szám szerinti helyére visszatenni, őrlapot kivenni és kidobni
  1. Két kartont kivenni,
  2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
  3. Egyiket a saját névszerinti kölcsönző tasakjába betenni,
  4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
  5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.

8. A visszavétel módja:

9. Mi nem kölcsönözhető?

            Folyóirat NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

            Azok a könyvek, amelyekre rá van írva, hogy NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

10. Ki másolhat? A könyvtárban nincs lehetőség másolásra, a könyvet ki kell kölcsönözni, ha valaki másolni akar belőle. Folyóirat esetében adatok megadásával, kizárólag az aznapi könyvtári ügyelet idejére lehet elvinni fénymásolni az adott folyóiratot.

11. Önkiszolgálás (vészhelyzetben)

Ha egy FTT-s PHD hallgatónak a könyvtári órákon kívül sürgősen szüksége van egy könyvre, a következőt kell tennie:

12. Állomány: A könyvtár alkönyvtárai: 1. Angol, 2. Német, 3. Francia, 4. Fordításelmélet, 5. Doktori segédkönyvtár, 6. EU-Könyvtár (volt Multilingvális), 7-8-9. (szünetel) 10. PHD Disszertációk, 11. Duplumok, 12. Szótárak, 13. FTK/FTT szakdolgozatok.

13. Keresés a katalógusfüzetekben:

Katalógusszekrények nincsenek, a könyvek elektronikusan vannak nyilvántartva alkönyvtárak szerint. Az egyes alkönyvtárak leltári szám szerinti katalógusfüzete a könyvtárosoktól elkérhető. A 4. és 5. alkönyvtárnak és a DIS könyvtárnak szerzői ABC szerinti katalógusfüzete is van.  A katalógusfüzet helye a két ablak közötti könyvszekrény fiókja.

14. Az alkönyvtárak helye:

HOL

MIT

MIKOR

11-es terem

(Könyvtárszoba):

Angol, francia, német, fordításelméleti, doktori segédkönyvtár, PHD disszertációk, duplumok, szótárak, FTK/FTT szakdolgozatok

FONTOS: A szótárak polca általában nyitva van, órára be lehet vinni, de a két kartont aláírva ott kell hagyni Bertalan Zoltánnénál

könyvtári órákban használható

5-terem:

Európa-terem

Tematikus hallgatói gyűjtések a nemzetközi szervezetekről és glosszáriumok

nyitva van, szabadon használható, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

EU-alkönyvtár:

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

Német alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

8-terem

Kis-tolmácsterem

Régi szótárak (szünetelő 7-es alkönyvtár)

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra a 8-teremben

Egyéb tudnivalók:

1. Régi FTK/FTT szakdolgozatok csak helyben olvashatók, kölcsönözni nem lehet.

2. Az FTT tankönyvei/kiadványai, melyek kölcsönözhetők.

Horváth Ildikó (szerk.) 2014. A modern fordító és tolmács. Bp: Eötvös Kiadó.

Klaudy Kinga (szerk.) 2013. Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. 40 éves az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszéke. Jubileumi évkönyv. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora. Budapest: Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-312-164-1.

Horváth Ildikó 2013. Bírósági tolmácsolás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 978-963-08-7515-8

Horváth Ildikó 2012. Interpreter Behaviour. A Psychological Approach.Budapest, Hang Nyelviskola. ISBN 978-963-08-4976-0

Klaudy Kinga 2003, 2007. Languages in Translation. Budapest Scholastica. (A Bevezetés a fordítás elméletébe és a Bevezetés a fordítás gyakorlatába című könyvek kibővített angol nyelvű változata egy kötetben)

Klaudy Kinga 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica.

Horváth Ildikó – Szabari Krisztina – Volford Katalin 2000.  Fordítás és tolmácsolás a világban. Oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára. Budapest: FTK.

Láng Zsuzsa 2001. Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scholastica. 

Szabari Krisztina 1999. Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga (szerk.) 2003. Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón. 30 éves az ELTE Fordító és Tolmácsképző Központja. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga (szerk.) 1999. A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Budapest: Scholastica.

3. A fordítástudományi folyóiratok közül a Target és a The Translator (2013-ig) legfrissebb számai Klaudy Kinga szobájában vannak, tőle kell elkérni.